Долменът


Местоположение - ХлябовоДолмените са първите представители на монументалната гробнична архитектура по българските земи. Долменът при село Хлябово е най-внушителния в цяла България.