Дом на културата - Брацигово


Местоположение - Брациговопостроен на хълма ”Малката пъдарница”. Разполага с театрална зала, камерна зала, библиотека. Тук се намира и експозицията на част от фонда на художествената галерия.Брацигово