Експозиция Плевенска Епопея 1877 Г.


Местоположение - ПлевенБеседи

На български езики и на чужд език 

Намира се в близост до РИМ. Представена e най-богатата в България експозиция от оригинални материали, свързани с Руско-турската война. В хронологичен ред е проследена Плевенската епопея. Заснемането на експозицията се заплаща допълнително.

Работно време

вторник – събота 9.00 - 12.00 ч. 13.00 – 17.00 ч.

Контакти

тел. +359 64 823 502; +359 64 822 691
Плевен