Историко - етнографски комплекс Радонова къща


Местоположение - БанскоКъщата е построена в началото на 19 век, собственост на богатата фамилия Хадживълчеви. В нея е живял известния деец на национално-освободителните борби Хаджи Кандит Дъгарадин, съподвижник на Левски и Бенковски. По - късно е откупена от Георги Хаджирадонов.

Обявена е за паметник на културата с местно значение. Функционира като историко-етнографски комплекс. Представен е богат снимков, веществен и документален материал, отразяващ живота и бита на хората от Банско.

работно време 9.00 - 12.00 и 14.00 - 17.00 часа
тел. +359 749 883 03 +359 749 883 04
Банско