Историко-археологически резерват Сборяново


Местоположение - Свещари
100 национални туристически обекта


Намира се на 10 км от град Исперих, близо до с. Свещари. В резервата се включват над 140 археологически и културни паметници – древни селища, светилища и некрополи, някои от които функционират и до наши дни.

Работно време
Понеделник – петък 8.00 - 14.00 часа

Контакти
тел. +359 8431 3735