Природен парк Шуменско плато


Местоположение - ШуменВ парка има добри условия за практикуване на пешеходен и велотуризъм, туристическо ориентиране, скално катерене, спелеотуризъм, парапланеризъм и др.

Има изградени кътове за краткотраен отдих сред природата и Горско училище за най-малките посетители на парка. С разнообразни инициативи за деца и учащи традиционно се отбелязват Седмицата на гората, Месеца за защита на природата, Денят на Земята и Екологията. Всяка година се провеждат конкурс за рисунка, разказ и стихотворение на тема: “Шуменското плато – част от нашия дом”, регионално състезание – “Познавате ли ПП “Шуменско плато”. Организират се екскурзии, запознаване с туристическите маршрути, с представителите на животинския и растителния свят, викторините и занимателните игри, вечерите с Горския цар, заниманията с природни материали, изработването на дървопластики, рисуването сред природата и др.

Многобройни туристически маршрути отвеждат до интересни релефни форми, природни кътове, исторически забележителности, скални феномени и туристически хижи.

Дирекция Природен парк \"Шуменско плато\"

Адрес

ул. Стара планина 2

тел. +359 54 800 765

web www.shumenskoplato.net

В Шуменското плато може да се види: Костадинов манастир - на 4 км северно от село Осмар Скален феномен ОКОТО /Халката/ - в близост до село Осмар Скален манастир с частично запазени стенописи до хижа \"Букаците Скален манастир Манастира, Скална църква Диреклията, Скална килия Подковата и МОМИНА СКАЛА - на 2.5 км северозападно от с. Троица Скален Манастир Хан Крум - западния склон на Калугер боаз.

Един от маршрутите за достигане
Шумен