Чипровци


Местоположение - ЧипровциГрадът е разположен между Чипровска и Язова планина (Западна Стара планина), по бреговете на Стара река и Мартиновска Огоста.
Селището е основано от траките в район с богати залежи на мед, олово, желязо, злато и сребро. Римляните доразвиват рудодобива, който имал голямо значение за военната им промишленост. Римското наименование на медта – купрум, дава името на селището – Кипровец, Чипоровци, Чипровци. Дошлите след VI век славяни заимстват производствения опит от римляните. През XIII-XVI век рударското селище достига още по-големи успехи в рудодобива след заселването на саксонски рудари с богат опит. В първите години на турското владичество Чипровци достига икономически, политически и културен разцвет. През XVI и XVII век е един от най-големите златарски центрове на Балканите наред с Цариград, Солун и Белград. Строят се богати къщи, църкви, училища. Заражда се Чипровската книжовна школа, свободолюбивите идеи от Европа задълбочават борбата за национална независимост, чийто апогей е Чипровското въстание през 1688 г. След жестокото му потушаване част от оцелелите жители бягат в съседните християнски държави. Опожареният и опустошен град се възстановява, но никога вече не достига предишната си слава. През XIX век интензивно развитие получава килимарството.
Чипровските килими – истински произведения на изкуството, са прочути и днес в цял свят.
Забележителности
Исторически музей, който се помещава в сграда от 1896 г., строена за училище. В експозициите му са представени документи и веществени материали от историята на региона и уникална сбирка от стари чипровски килими.
Останки от католическата катедрала ”Санта Мария” (1371), опожарена по време на Чипровското въстание.
Църква ”Св. Възнесение Христово” (XIV в.), опожарена по време на въстанието и по-късно възстановена.
Шарената чешма, вкопана в земята – единственият оцелял след въстанието паметник.
Пунковата къща – реставрирана възрожденска къща.
Чипровският манастир ”Св. Иван Рилски” (Х в.) на 6 км от Чипровци. След освобождението от турско владичество е построен малък параклис, посветен на руския цар Освободител. В костницата му са погребани костите на загиналите в националноосвободителните борби, включително участниците в Чипровското въстание.
Останки от Гушовския манастир (XVII в.), опожарен през 1688 г. по време на въстанието.
Чипровският водопад.
Скално образувание Куклите.


Чипровски манастир "Св. Иван Рилски"Лопушански манастир свети Йоан Предтеча