Асенова крепост


Местоположение - Асеновград
100 национални туристически обекта


Намира се на 2 км от Асеновград, издигната на висока скала над самото шосе за Смолян. Крепостта е съществувала още при траките, но добива стратегическо значение през средновековието. След битката при с. Клокотница (1230 г.), когато цар Иван Асен II (най-успешният от българските владетели, при когото България граничи с три морета) разбива епирския владетел Теодор Комнин, той укрепва и разширява крепостта и отбелязва победата си с надпис, издълбан на скала над върха й. Църквата на крепостта ”Света Богородица Петричка” (XII-XIII век), сравнително добре запазена, с ценни стенописи, е реставрирана два пъти. През 1991 г. тя получава статут на действащ храм.Асеновград