Архитектурно-исторически комплекс "Арбанаси"


Местоположение - Арбанаси
Архитектурна забележителност 100 национални туристически обекта


Намира се на 4 км от Велико Търново, разположен на високо плато. Уникалното селище е основано в края на XV век от християните, преселили се от югозападните части на Балканския полуостров. В продължение на няколко десетилетия е османско владение. Най-голям разцвет достига през XVII-XVIII век. Развиват се занаятите и търговията с други страни – Италия, Русия, Австро-Унгария.

Селото е обявено за архитектурен резерват и е включено в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство. То е едно от най-живописните стари селища в страната, като впечатлява с монументалната и неповторима възрожденска архитектура. Строят се монументални къщи крепости и църкви. Арбанашките къщи са с високи каменни огради и суров външен вид, който силно контрастира с богатата вътрешна украса, дърворезба и стенна живопис.

Най-запазени са Констанцалиевата и Хаджиилиевата – музейни обекти. Църквите са със здрави зидове, малки прозорци и оковани с желязо дъбови врати, богато изографисани и дърворезбовани отвътре. Изключително интересни са църквите музеи от XVII век ”Рождество Христово”, ”Св. архангели Михаил и Гавраил”, ”Св. Атанас” (най-малката църква в Арбанаси), ”Св. Георги”, ”Св. Димитър”.