Лафчиевата къща


Местоположение - Дряново
Архитектурна забележителност


Тя е уникален архитектурен комплекс, национален паметник на културата и е единствената в България запазена триетажна жилищна сграда от възрожденския период. В нея е разположена експозиция Градски бит от края на 19 и началото на 20 век.Дряново