Архитектурно-етнографски комплекс "Етър"


Местоположение - Габрово
100 национални туристически обекта


Най-колоритният кът на Габрово – архитектурно-етнографският комплекс ”Етър” на 8 км южно от града.
В него са разположени 50 обекта - технически съоръжения на вода, къщи със занаятчийски работилници, обекти с обществено значение.
Целта на музейната експозиция е да разкрие архитектурата, бита и стопанското минало на Габрово и Габровския край през Възраждането.
Повечето от показаните занаяти са оживени. Комплексът осигурява всички условия за целогодишен отдих.Габрово