Местност Узана


Местоположение - Габрово
100 национални туристически обекта


Курортната местност Узана е на 22 км от Габрово. Предлага много добри условия най-вече за зимни спортове – ски писти с различна трудност, ски влекове, ски училище, почивни бази. Представлява билна поляна с площ 2200 дка в Шипченския дял на Стара планина, заградена отвсякъде с букови и иглолистни гори. Събрала най-ценните богатства на земята ни – уникално биоразнообразие, богато историческо минало, запазена природа, интересни ландшафти, мек климат, местността е отлично място за пълноценна почивка, екопоходи, пешеходен туризъм, конна езда, фото- и видеосафари, планински байкове, туристическо ориентиране. Богатият релеф дава възможност за съчетаване на пешеходни с велосипедни маршрути за любителите на по-дълги преходи, както и налични трасета за екстремно колоездене по речните долини, скалните масиви и разломи.
В местността Узана се намира географския център на България. Намира се на 25 км от Габрово, на 1300 м надморска височина. На мястото е поставен знак с формата на стилизирана пирамида с отвес, оцветена в цветовете на националното знаме.Габрово