Батошевски мъжки манастир "Успение Богородично"


Местоположение - БатошевоНамира на левия бряг на р. Росица високо в Севлиевския Балкан сред гъста, девствена гора. Отстои на 4-5 километра югозападно от с. Батошево и на 20 километра южно от град Севлиево.
Основан е през XIII век, по времето на българския цар Михаил II Асен. След нашествието на турците манастирът обезлюдява и бързо се разрушава. След множество перипетии монахът Исай успява през 1835 г. да издейства разрешение за неговото възстановяване.
Каменната църква, която изграждат под ръководството на майстор Константин от Пещера през 1838 г., е сред значимите български възрожденски архитектурни паметници.
Висока е художествената стойност на стенописите в храма и особено на композициите от Апокалипсиса в нартиката от западната страна. В светското училище към манастира през втората половина на XIX век са учили мнозина бъдещи видни революционери и просветители, сред които Матей Преображенски, Бачо Киро и др.