Болата и Тауклиман – Птичият залив


Местоположение - КаварнаНа север от Калиакра се намират две малки влажни зони – Болата и Тауклиман – Птичият залив. Тук гнездят интересни водолюбиви птици, а околните скални масиви са убежище на бухала, белоопашатия мишелов и застрашени от изчезване влечуги, включени в Червената книга на България. Тази местност е известна с великолепните си малки плажове, с топлата си минерална вода и многото скалисти островчета. Според проучванията на археолозите високите скални пещери са били използвани за живеене, а по-късно вероятно като светилище от траките, гърците, римляните и славяните.Каварна