Джамия Ахмед Бей


Местоположение - Кюстендил
Архитектурна забележителност


Построена е към средата на XV век, известна е още като „Инджили” (Християнската) джамия. Сградата е внушителна, входната аркада е покрита с три малки куполи и е запазена в оригиналния си вид. Отличава се с декоративна тухлена украса, характерна за средновековната българска архитектура. През 1734г. е преустроена и разширена. Понастоящем е изложбена зала на музея в Кюстендил. Джамията е архитектурно-строителен паметник на културата с категория „национално значение”. Намира се в централната част на град Кюстендил, в съседство с римските терми.

Работно време

вторник – събота – 9.00 – 17.00 часа

Адрес

ул. Стефан Караджа 2

тел +359 78 550 124
Кюстендил