Пирамиди до с. Стоб


Местоположение - Стоб
Природна забележителност


На 16 км северно от Благоевград и на няколко км преди град Рила се намира с. Стоб с известните край него Стобски пирамиди, които са изваяни в дебели до 40 метра червеникави наноси. Средната височина на пирамидите е между 7 и 10 метра, някои отделни пирамиди достигат до височина 12 метра. Стобските пирамиди са с разнообразна форма, но повечето са конусовидни и завършват с каменна шапка, наподобявайки гъби.