Рилски манастир "Св. Иван Рилски"


Местоположение - Рилски манастир
100 национални туристически обекта


Най-големият български ставропигиален манастир. Основан е през Х век от българския отшелник свети Иван Рилски (876–946), а на сегашното си място е издигнат през XIV век. Сградата наподобява средновековна крепост - с високи стени и тесни каменни прозорчета. В центъра на двора се издига Хрельовата кула. Жилищните сгради са разпределени на 4 крила, свързани в общ архитектурен ансамбъл. Интересни са манастирската магерница (кухня), воденицата, входната врата, монашеските килии, сред които и килията на родоначалника на Българското възраждане, автора на ”История славянобългарска” Паисий Хилендарски. Главният манастирски храм ”Рождество Богородично” е построен през 1837 година, а стенописите му – дело на видни възрожденски живописци, са от 1844–1848 г. Оригиналният храмов иконостас, изработен от орехово дърво и позлата, е ценен паметник на дърворезбеното изкуство. През XV век най-старата ни обител се утвърждава и като най-големия духовен център по българските земи. Тук работят видни български книжовници и създават едни от най-ценните произведения на старобългарската литература. Манастирската библиотека съдържа 16 хиляди тома ценни и уникални книги. Музеят в манастира съхранява накити, монети, оръжие, църковна утвар, иконна сбирка и една неповторима художествена творба – дървения кръст, изработван в продължение на 12 години от монаха Рафаил, който накрая ослепял. Манастирът е обявен от ЮНЕСКО за международен културен паметник.

Контакти
тел. +359 896 872 010; +359 07054 2208
е-mail rila_monastery@abv.bg
web www.rilamonastery.pmg-blg.com