Архитектурно-историческия резерват Вароша


Местоположение - ЛовечСтарият ловешки квартал Вароша е обявен за архитектурен и исторически резерват. На територията на архитектурно-историческия резерват Вароша се намират над 200 исторически и архитектурни паметници от местно и национално значение.Ловеч