Туристически обекти

Вятърна мелница
Местоположение: Белинци
Демир Баба Теке
Местоположение: Свещари
Етнографски музей
Местоположение: Разград
Исторически музей
Местоположение: Исперих
Камен рид
Местоположение: Свещари
Тракийска гробница
Местоположение: Свещари