Регионален исторически музей


Местоположение - РусеРаботно време

всеки ден 9.00 – 18.00 часа

Адрес

пл. Aл.Батенберг 3

тел. +359 82 825 002

email pr@museumruse.com

web www.museumruse.com

Facebook Rousse Regional Museum of History

Фондът на музея съдържа 130 000 бр. културни ценности и има следните отдели: Археология, Етнография, История на България 15-19 в., Нова и най-нова история и Природа. Той представя седем експозиции, от които три на открито – Римска крепост Сексагинта Приста, Ивановски скални църкви и Средновековен град Червен.
Русе