Останки от римската крепост Сексагинта Приста


Местоположение - РусеРаботно време

вторник - събота 9.00 - 12.00 и 12.30 - 17.30 часа

Адрес

ул. Цар Калоян 2

тел. +359 82 825 002

Открити са около 50 м от северозападната крепостна стена и кула, шест сгради, храм на Аполон и Принципията – щабът на военната част в Сексагинта Приста. Важното място на римския кастел от военно гледище се доказва от по-късната османска крепост Русчук, от която са останали портата Кюнту Капу (Вратата с тръбата) и фортът Левент табия, построен от Мидхад паша, губернатор на Дунавския вилает.
Русе