Пантеон на възрожденците с вечния огън


Местоположение - РусеРаботно време

всеки ден 9.00 – 12.00 и 12.30 - 17.30 часа

Адрес

пл. Възрожденски

тел. +359 82 820 998

Национален храм – костница на 453-ма радетели на българското национално възраждане, които свързват живота си с град Русе, други оставят тук костите си, вградени в основите на Нова България. Тук са костите на Любен Каравелов и Захари Стоянов. В Пантеона са увековечени имената и на участниците в Червеноводската чета, в Сръбско-турската война от 1876 г. Отдадена е заслужена почит и към достойната фамилия Обретенови, от които знаменателната Баба Тонка – майка на българската Свобода.
Русе