Останки от лимесовата (погранична) късноантична крепост Ятрус


Местоположение - КривинаНамира се край село Кривина при устието на река Янтра, открит от немски и български археолози.