Пещера Орлова чука


Местоположение - Пепелина
Природна забележителност


Намира се в близост до с. Пепелина, с. Широково, с. Острица и гр. Две могили. Тя е втората пещера у нас по обща дължина на галериите (13 437 м). Температурата в пещерата е относително постоянна през цялата година (+14 градуса). Във входните си лесно достъпни части е облагородена и удобна за посещение. През 1962 г. пещерата е обявена за природна забележителност.