Исторически музей


Местоположение - СамоковАрхеологически находки илюстрират хилядолетни металургични традиции. Има действащи макети на пещите за топене на желязо „видня” и на механичните чукове „самоково”. Занаятите през Възраждането – абаджийство, златарство, грънчарство, медникарство, антикарство – са илюстрирани с образци и инструментариум. Традиционният бит е представен с искровски шевици и носии. Има дамски костюми по последна европейска мода от втората половина на XIX в., вносни часовници, ръкоделия и др.Самоков