Курорт Момин проход


Местоположение - Костенецчиито лековити минерални води са били използвани още от римляните. Климатът е умереноконтинентален, с долинен и подпланински характер. Средногодишната температура на въздуха е 10.5°С. Минералната вода от деветте извора е събрана в единен каптаж с температура 65°С. Дебитът й е 920 л/мин. Тя е хипертермална, слабо минерализирана, сулфатно-натриева, радонова, умерено флуорна, а по радиоактивност е на второ място в България след нареченската и на трето място в Европа. В курорта се лекуват заболявания на опорно-двигателния апарат, централната и периферната нервна система, горните дихателните пътища, белите дробове и др.Костенец