Бельовата църква ”Рождество Богородично” (XV-XVI в.)


Местоположение - Самоковпаметник на културата с ценни стенописи.Самоков