Алински манастир "Св. Спас"


Местоположение - СамоковОснован е в началото на XVII век. Малката му еднокорабна църква е запазила от това време голяма част от стенописите, които са с висока художествена стойност.Самоков