Стоматологично обслужване Дентална клиника "Булдент"

Варна

ул. "Кюстенджа" 13

Телефон: +359 52 601 008, +359 52 601 677, +359 894 666 831, +359 898 359 178

www.buldent.net
Работи денонощно.