КИНО ХЕРСОН

Шумен
Адрес

пл. България 1

тел. +359 54 860 106