Автобусен Автогара
Обслужват се маршрути до всички населени места в РБългария.

Адрес

Гаров площад

тел. +359 78 550 141