Античен комплекс при Западна порта


Местоположение - Стара ЗагораЕдно от най-монументалните съоръжения в римския град Августа Траяна. Представлява полукръгъл площад със запазен постамент на императорска статуя, амфитеатрален аудиториум с девет реда каменни седалки и арковидно оформена колонада. Антична улица с посока изток - запад, форумният комплекс е ограничен от крепостните стени на града построени в края на ІІ в.

Работно време

само по предварителна заявка

Адрес

бул. Метрополит Методи Кусев 33,

до Съдебната палата

тел. +359 42 919 214
Стара Загора