Исторически музей


Местоположение - ЛовечДнес в Исторически музей - Ловеч, се съхраняват над 70 000 експоната. Хронологично и тематично те са разпределени в четири отдела - Археология, История на България ХV - ХІХ век, Етнография и Нова и най-нова история на България.

Зимно работно време /ноември – март/
всеки ден 8.00 – 12.00 и 13.00 – 17.00 часа

Лятно работно време /април – октомври/
всеки ден 8.00 – 12.00 и 14.00 – 18.00 часа

Адрес
пл. Тодор Кирков 1
тел. +359 68 601 382
е-mail imlovech@yahoo.com
web www.lovechmuseum.hit.bg

 

 
Ловеч