Антична вила Армира


Местоположение - Ивайловград
Архитектурна забележителност


Намира се намира на 1,5 км. югозападно от кв. Лъджа, гр. Ивайловград, по пътя към село Свирачи. Античната вила е била издигната в долината на р. Армира, десен приток на р. Арда, през втората половина на І век сл. Хр. Вила Армира е един от най-ранните и най-точно датирани вилни комплекси от римската епоха, проучени в България.

Работно време
Понеделник до петък 9.00 – 17.00 часа

Контакти
тел. +359 3661 6026;
мобилен +359 882 296 410
Ивайловград