Защитена местност "Иракли"


Местоположение - Свети ВласТам растат уникални растения, които са вписани в Червената книга на България и са защитени от Закона за биологичното разнообразие.Свети Влас