Широка лъка


Местоположение - Широка лъкаАрхитектурният и фолклорен резерват Широка лъка е едно от най-запазените села в Средните Родопи както по отношение на къщите, така и с почти непокътнатата си улична мрежа. Автентичните родопски къщи са разположени амфитеатрално от двете страни на Широколъшка река. Групирани са в няколко естествено обособени ансамбъла - Сгуровски, Църковен, Чаршийска улица, Купището и Каровски. Извън тях съществуват и единични архитектурни паметници - къщи, мостове, църква и параклиси. Най-ранни са къщите на капитан Никола (1802) и Владишката къща (1829). Мнозинството от останалите са градени през втората половина на XIX - началото на XX в. Сградите са двуетажни, с еркери и високи каменни зидове, малки прозорци, ковани врати, вътрешно дървено стълбище, скрити в стените долапи, малки дворчета с типична чешма в средата.
Забележителности
Църква ”Св. Богородица” (1834), издигната само за 38 дни от жителите на селото. Изографисана е от братята Захари и Димитър Зограф, а иконостасът - от техни ученици.
Старото училище, построено през 1835 г. близо до църквата.
Средно музикално училище за народни песни и инструменти, открито през 1972 г.
Природен феномен ”Момата” – красиво 6-метрово скално образувание на около 1 км от Широка лъка. Наподобява стройна девойка, държаща хурка в ръка.
Един от най-големите кукерски празници в България, наричан от местните жители ”Пес понеделник”, който се провежда в селото в първите дни на март. Маскираните са въоръжени с дървени саби, накичени са с чесън, боб, чушки, а на кръста им е завързан колан, на който са закачени различни по големина родопски чанове. Те танцуват из селото и със звъна на чановете и дървените саби гонят злото от къщите и от душите на хората.


Етнографска музейна сбирка