Петрохански проход


Местоположение - БерковицаНамира се на билото на Стара планина. На самото шосе между София и Берковица има ресторант, неголяма хижа, водохранилище. Седловината е гранична между Берковския и Кознишкия поддял на Стара планина.Берковица