Чипровски манастир "Св. Иван Рилски"


Местоположение - ЧипровциМанастирът е разположен в долината на река Чипровска Огоста, на около 5 километра североизточно от град Чипровци. Построен е през 10 век и в продължение на девет столетия е бил важно духовно и просветно средище. Манастир е разрушаван и възстановяван многократно. Особено тежки последици имало нападение над манастира след потушеното Чипровско въстание, когато били унищожени както икони, църковни утвари и реликви, така и богатата библиотека от славянски и български книги, следствие от оживената духовна дейност в манастира пред 17 век. През 1829 година е построена манастирската църква, която може да се види в двора на комплекса и днес. По време на въстанията в Северозападна България Чипровският манастир на два пъти приютява по няколко хиляди четници. Самите монаси се включват като въстанници в Ломското съзаклятие от 1867-68 г. През юли 1876 година в близост до манастира сражения водят четите на Панайот Хитов и Филип Тотю.

Манастирският комплекс се състои от черква, монашеска обител, малко гробище и триетажна кула с костница, параклис и камбанария. Комплексът е ограден от каменен зид с три входа. Понастоящем Чипровският манастир е постоянно действащ, не се предлага настаняване и храна.
Чипровци