Михайловата къща и Лапидариум


Местоположение - МонтанаКато част от Историческия музей е Михайловата къща - реставрирана и консервирана късновъзрожденска къща, в която се помещава етнографска сбирка с над 350 предмета.

Адрес
ул. Черковна
тел. +359 96 305 589
Монтана