Старата църква ”Св. Георги” (1834)


Местоположение - Разлогс ценни стенописи и таблен иконостас, украсен частично с дърворезбаРазлог