Местност Калята


Местоположение - Разлогс останки от късноантична крепостРазлог