Местност Столоватец


Местоположение - Разлогс останки от тракийско светилищеРазлог