Гостилница при Ганди

Смолян, ул. Наталия 9

Телефон: +359 301 25 043