Ресторант Градина

Кърджали, ул. Пирин 3

Телефон: +359 361 6 25 75

е-mail delchopepelanov@yahoo.com