Здравни заведения, центрове Здравна служба Ахтопол

Ахтопол

ул. "Алеко Константинов" 1

Телефон: тел. 0590/62 489