Други - здравни и соц. грижи Д-р Мокан

Златни пясъци

хотел "Дана Палас"

Телефон: +359 52 38 38 38, +359 894 33 94 94
24-часова здравна помощ.