ДИАГНОСТИЧЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ДКЦ КЪМ МБАЛ-АД

Смолян

бул. България 2

Телефон: +359 301 6 26 66, +359 301 6 22 08
Управител: доц. д-р Владислав Иванов