Стоматологично обслужване ЕТ " Д-р Димова-ЕленаЖекова"

Кърджали

бул.Тракия 21,
Д-р Елена Янева Димова-Жекова, каб.203