Лекар

Лозенец

ул. Първа 61
Петър Деветаков – общопрактикуващ лекар.