Здравни заведения, центрове МБАЛ Д-Р ТОТА ВЕНКОВА

Габрово

ул. Д-р Илиев – Детския 1

Телефон: +359 66 800 243
Многопрофилна болница за активно лечение със спешен център - 24 часа в денонощието.

web mbalgabrovo.com